February 23, 2010

Biçimbilimsel Çözümleme

*********************************************
KOC UNIVERSITY
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
ECOE 590 SEMINAR
*********************************************

Date : 23 February 2010, Tuesday
Time : 17:00
Place : ENG B29
Title : Biçimbilimsel Çözümleme
Speaker : Gülşen Cebiroğlu Eryiğit
Download : PDF

Doğal Dil İşleme’nin en temel seviyelerinden biri olan biçimbilimsel çözümleme, bir sözcüğün yapısının bilgisayarlar tarafından otomatik olarak çözümlenmesi işlemidir. Biçimbilimsel çözümleme işlemi sonucunda bir sözcüğün en küçük anlamlı birimleri olan morfemlerin (biçimbirimlerin) bulunması ve sözcük yapısının çözümlenmesi hedeflenmektedir. Örneğin “arabalar” sözcüğünün gövdesinin “araba” olduğu ve bu sözcüğün çoğul eki almış bir isim olduğunun otomatik olarak belirlenmesi bir biçimbilimsel çözümleme işlemidir. İşlem sırasında, sözcüğü oluşturan morfemlerin birbirlerinden ayrılmasından yola çıkılarak, bu işleme aynı zamanda Biçimbilimsel Ayrıştırma adı da verilmektedir.
Bu konuşmada, biçimbilimsel çözümleme konusu ayrıntılı olarak ele alınacak, kullanım alanları, genel yaklaşımlar ve Türkçe'nin biçimbilimsel çözümlemesi konusunda bilgi verilecektir.

Related link

No comments: