February 12, 2007

Permutation City - Greg Egan

Değişik "varoluş" çeşitlerinin virtiyozu Greg Egan'dan Permutation
City adında bir sci-fi hikaye okudum. Aslında Egan'a science
fiction demek haksızlık, philosophical fiction demek
lazım. Varoluş çeşitleri derken aklınıza gelebilecek biyolojik,
sentetik, yazılımla simüle edilmiş, ya da simüle edilen bir
evrenin içinde evrimleşmiş her türlü bilinç ve bunların
aralarındaki etkileşimler, kopyalamalar, zamanı algılamalarındaki
görece farklar doyasıya işlenmiş. İlgi çekebilecek birkaç konu:
1000 yaşına gelen insanlar long-term hafızalarındaki yavaşlamayla
nasıl başa çıkarlar, sizden 17 kat yavaş run edebilen
simülasyonunuzla nasıl iletişim kurarsınız, siz simülasyonu geriye
doğru çalıştırdığınızda simülasyondaki bilinçlerin zaman kavramına
ne olur, peki simülasyonu durdurduğunuzda o bilinçler için zaman
durur mu?
Related link

No comments: