September 26, 2007

Düşünce deneyleri

Bu aralar bilinç üzerine ne varsa okuyorum. Tartışmaların çoğu
düşünce deneyleri üzerine dönüyor. Birkaç örnek vermek gerekirse:

* Eğer bir yarasa olsak kendimizi nasıl hissederdik?

* Star trek usulü bir scanner ile tüm atomlarınızı tarayıp sizi
başka bir yerde yeniden oluştursak hangi sız gerçek siz olurdunuz?

* Benimle aynı fiziksel konfigürasyona sahip olan (atomlar,
moleküller) ama içinde bir "ben" olmayan bir yaratık (zombie)
olabilir mi?

* Gelecekte beynin tüm sırlarını çözmüş olalım. Mary, bir renk
uzmanı, insanın renk algılarıyla ilgili bütün mekanizmaları en
ince ayrıntısına kadar biliyor olsun. Ama Mary ömrü boyunca siyah
beyaz bir odada oturup dünyayı siyah beyaz bir monitörden
izlesin. Sonunda bir gün dışarı çıkıp gerçek renkleri gördüğünde
yeni birşey öğrenir mi?

Beni bu konuda düşünmeye iten küçük bir deneyi blog'uma koydum:

http://denizyuret.blogspot.com/2007/09/hearing.html

Düşünce deneylerinin kötü tarafı fiziksel deneyler gibi
kendilerini tutarlı bir gerçeğe bağlayan güçlü bir bağ
olmaması. (Fiziksel gerçeğin neden tutarlı olduğu ayrı bir
tartışma konusu - elmanın dünyaya düşmesini sağlayan mekanizma ile
ayı dünyanın etrafında döndüren mekanizmanın aynı kurallarla
açıklanması, bu yüzyılda yaşamasak hayli şaşırtıcı olurdu.) O
zaman düşünce deneylerinin gördüğü fonksiyon birer sezgi pompası
(intuition pump) rolü oynayıp kafamızda zaten var olan bir takım
sezgileri daha ön plana çıkararak eldeki probleme uygulamamızı
sağlamak. Tabi başlangıçtaki sezgilerimiz yanlışsa vardığımız
sonuçlar da yanlış oluyor.

Tabi tüm düşünce deneyleri yukarıdakiler gibi yanıltıcı değil.
Einstein usulü fiziksel "gedankenexperiment" lar fiziksel olarak
yapılması mümkün olmayan (en azından o gün için) deneylerle
insanların düşüncelerini organize etmeye yarayabiliyorlar.

Yine de dikkatli olmak lazım. Sadece bazı filozofların zombie'ler
olduğunu hayal edebiliyor olması zombie'lerin gerçekten
olabileceğini ya da bilincin fizik dışı bir komponenti olduğunu
ispatlamıyor. Ya da bazı filozofların "hisseden robot"
yapılabileceğini hayal edemiyor olması da onların hayal gücünün
bir problemi, herhangi bir gerçeğin ispatı değil.

"Bir gün bir adaya düştüğünde..." diye başlayan düşünce
deneylerinde de problem hayal gücümüzün sınırları ile bağımlı
olmaları. Bir adaya düştüğümüzde gerçekten olabilecek pek çok şeyi
şu anki sınırlı deneyimimizle hayal edemiyor olabiliriz. Fiziksel
deneylerin güzelliği deneyi yapanın hayal gücüne bağımlı
olmamaları ve bazan hayal etmeyi aklımızdan geçirmediğimiz
sonuçlar verebilmeleri.

Belki bundan da önemlisi Galile'nin İtalya da 1650'de yaptığı
deneyin şu an İstanbul'da 2007'de (ya da Andromeda Galaksisinde,
bundan bir milyar yıl sonra) da aynı sonucu vermesi. Bunu biliyor
muyuz, inanıyor muyuz, iman mı ediyoruz orası tartisilir.

Full post... Related link

September 23, 2007

Hearing

In his book "Auditory Scene Analysis", author Albert S. Bregman likens the ear canals to two narrow channels on the edge of a lake and sound waves to water waves:

"Your friend digs two narrow channels up from the side of the lake. Each is a few feet long, and a few inches wide, and they are spaced a few feet apart. Halfway up each one, your friend stretches a handkerchief and fastens it to the sides of the channel. As waves reach the side of the lake they travel up the channels and cause the two handkerchiefs to go into motion. You are allowed to look only at the handkerchiefs and from their motions to answer a series of questions: How many boats are there on the lake, and where are they? Which is the most powerful one? Which one is closer? Is the wind blowing? Has any large object been dropped suddenly into the lake?"

As impossible as this task sounds, it is analogous to the work performed by your auditory system.

Here is a small experiment. Listen to this first recording and try to guess what it is:No, it is not some wild animal or an alien. It is just human speech (singing) and some instruments, slowed down. Here is the original, if you are curious:Now try to listen to the first recording again and see if you can figure out what the words are and where they start and end. People in general do not have a good appreciation of how difficult the problems of perception are (unless they are trying to build a machine to solve these problems). We have been working on speech recognition for decades but the best programs still do not perform very well except in very restricted contexts. Yet we recognize speech so effortlessly that it is difficult to see what the big deal is. Trying to recognize the words in the first recording may help you appreciate the computer's difficulty.

The thing that struck me about the first recording when I first heard it was how different it "felt" than human speech. Although it contained exactly the same information as the original its "quale" was different in philosopher-speak. This reminded me of a famous thought experiment devised by philosopher Frank Jackson: Mary the color scientist.

Mary lives in the far future when neuroscience is complete and scientists know everything there is to know about the physical processes in the brain. She has studied and learned everything there is to know about color perception: the optics of the eye, the properties of colored objects, the processing of color information in the visual system, and how this information leads to actions, memories, feelings etc. But Mary has been brought up all her life in a black and white room, she has never seen any colors at all. One day Mary is let out of her black and white room and sees colors for the first time. What happens? Does she learn anything new?

Frank Jackson argues that she obviously learns something fundamentally new: what red is like, its raw feel, its quale.

When I listen to the first recording I think of an alien speech scientist, trying to decipher the message hidden in the signal. The alien can train itself and become an expert at recognizing the words upon hearing the signal. But will it ever get the same "quale" as we get when we listen to the original recording?

Philosopher Dan Dennett argues that there are no such things as qualia and Mary will not learn anything new when she sees the colors for the first time. That is, of course, if we take the premises seriously: that she knows EVERYTHING there is to know about color perception. As counterintuitive as this sounds, I find that when the subject is the "mind", familiar and intuitive is usually wrong.


Full post...