December 16, 2007

Verimli Düşünce Alışkanlıkları

TÜSİAD'ın Eleştirel Düşünce Üzerine Raporundan
Özet: Belirsiz bir gelecek karşısında doğru kararlar alabilmek için
elimizdeki bilgilerden uygun sonuçlara ulaşabilmemiz gerekir.
Bunun için önemli problemleri ilk başta keşfetmeli ve öncelik
sırasına koyabilmeli, yaratıcı çözümler üretebilmeliyiz. Bu
çözümler arasında seçim yapabilmek için arkalarındaki varsayımları
ve getirdikleri sonuçları görerek doğruluklarını tespit edebilmeli
ve farklı çözümlerin destekledikleri çelişen değerler arasında
denge kurabilmeliyiz. Doğru düşünme konusunda bir eğitim programı
planlarken hedef belirlemek, tam olarak ne istediğimizi anlamak
önemlidir düşüncesindeyim. Mantık, bilim, hukuk gibi disiplinler
fikirleri değerlendirme konusunda kendilerine özgü düşünce
yöntemleri geliştirmiştir. Bu raporda amacım farklı disiplinlerin
bize kazandırdıkları bu yöntemleri örneklendirmek, bu örneklerle
geliştirilebilecek eğitim programları için değerlendirme
kriterleri oluşturmaktır. Raporun sonundaki ekte ise düşünce
eğitimi konusunda dünyadan bulabildiğim uygulamaları
özetleyeceğim.
Related link

2 comments:

Anonymous said...

Verdiğiniz linke erişim için kullanıcı adı ve parola isteniyor.
Dökümana nasıl erişebiliriz?

Deniz Yuret said...

Düzelmiş olması lazım, tekrar bakar mısınız?