February 02, 2009

İngilizce Türkçe otomatik tercüme

Google sonunda otomatik tercüme yaptığı dillere Türkçe'yi de
ekledi. Denemek isterseniz: http://translate.google.com

Bu teknolojinin İngilizce bilmeyen Türk nüfusunun internetteki
bilgi birikimine ulaşımı için önemli olduğunu düşünüyor ve birkaç
yıldır üzerinde ben de çalışıyorum. En büyük engellerden biri
araştırma amacıyla kullanılabilecek yüklü miktarda
İngilizce-Türkçe paralel metne ihtiyaç olması (yaklaşık 100 milyon
kelime = 1000 kitap). Bu metni toplayabilmek için bir iki yıl
telefonla devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar, yayınevi,
haber kurumu, hukuk ve tercümanlık şirketleri, üniversite
bölümleri vs ile görüşüp pozitif bir cevap alamayınca yoruldum ve
vazgeçtim. İşin üzücü tarafı karşılaştığım büyük engelin yayın
hakkı, fikir mülkiyeti gibi hukuksal bir konu değil, insanların
ilgisizliği olması. Şimdilik bir iki milyon kelimelik metinden
geliştirilmiş oyuncak bir sistemle uğraşıyorum öğrencilerimle.
Google'ın sistemini ben yazmış olmak isterdim. Ama henüz yarışma
bitmiş değil, sistemin kalitesine bir örnek olarak bu paragrafın
bir tercümesini veriyorum...

This technology does not speak English in the Turkish population
on the Internet access to knowledge is important to think and a
few years, I am working on. One of the biggest obstacles can be
used for research purposes in the amount of installed
English-English parallel text is needed (about 100 million word =
1000 books). This text to be able to collect a two-year phone and
the state institutions, international organizations, publishing,
news agency, law and translation companies, universities sections
and with a positive answer so do not get tired and I've given
up. The major obstacle faced by the unfortunate job of
broadcasting the The right to legal issues such as property, not
the ideas, people is indifference. Currently, one of two million
words of text I'm dealing with a system developed for students
with toys. I would like it to Google's system. But the contest
yet not finished, as an example of the quality of the system of
this paragraph I give a translation...


Related link

No comments: